Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 1039/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014 w pomniejszonej wysokości

III SA/Po 768/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013

III SA/Po 390/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012 w pomniejszonej wysokości

III SA/Po 1805/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013

III SA/Po 262/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie ustalenia kwoty nadmiernie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego zawiesza postępowanie.

III SA/Po 372/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2011 postanowił: zawiesić postępowanie sądowe.