Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 723/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi B.D., M.C., W.G., M.G., T.G., G.G. i Z.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

IV SAB/Wa 84/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi K. S. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta S. w przedmiocie : wydania rozstrzygnięcia

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

III SAB/Kr 38/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji,

IV SAB/Po 62/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi M. S., M. S. na przewlekłość prowadzenia postępowania Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Rz 30/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Lu 343/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie rejestracji umowy o przekazaniu udziału we wspólnocie gruntowej

IV SAB/Gl 34/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę [...] Izby Aptekarskiej w K. w przedmiocie wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

I OSK 2930/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

II SAB/Po 133/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Skarga M. M., J. M., C, M. na przewlekłość Prezydenta Miasta P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4