Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Go 570/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

II SA/Go 537/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 502/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 507/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/86/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 379/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-06

Wniosek organu o podjęcie zawieszonego postanowieniem WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku...

II SA/Go 379/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-02

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Nr XX/77/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 626/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

II SA/Go 455/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SAB/Go 69/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-17

Skarga S.S. na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   3