Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1790/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1833/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 317/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 317/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2143/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1051/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1052/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości