Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 171/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa

II OZ 635/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w przedmiocie wpisu do rejestru zakładów, których działalność może być przyczyna poważnej awarii

II SA/Kr 1054/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 209/09 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w opłacie za brak sieci

II SA/Kr 59/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1026/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 654/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew

II OSK 2200/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

II OSK 998/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymie...

II OSK 1002/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymie...
1   Następne >   +2   +5   8