Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 815/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...]

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Rady Gminy Telatyn na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nr NK/Z.II.0911-236/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Telatyn XX/146/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żulicach

I SA/Wa 32/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy nadania uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia

I SA/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły

II SA/Go 219/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół

I OSK 1049/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy T. [...] w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ż.

I SA/Wa 1308/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia

III SA/Łd 627/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego

II SA/Ol 1061/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku filologia ukraińska
1   Następne >   3