Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 29/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy J. W.

III SA/Wr 36/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

III SA/Wr 103/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

III SA/Wr 45/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w J. W.

II OZ 234/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg i przebudowy dróg istniejących na terenie Gminy Ł.

III SA/Wr 43/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie wysokości opłaty targowej i jej inkasa

III SA/Wr 48/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej