Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 68/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zawieszenia postępowania celnego dotyczącego przyjęcia zgłoszenia celnego

I GSK 1059/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zawieszenia postępowania wszczętego zgłoszeniem celnym do procedury dopuszczenia do obrotu samochodu osobowego

I SA/Bk 453/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w kraju za miesiąc lipiec i sierpień 2004 r.

I SA/Bd 728/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bk 258/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego za okres styczeń

I SA/Sz 480/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2004 r.

I SA/Bk 400/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego za niektóre miesiące 2004 r. i 2005 r. z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w kraju

V SA/Wa 1616/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów