Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1004/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 214/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-03

Skarga A. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 1186/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 3041/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 2091/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 902/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Ol 942/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 1267/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 941/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Ol 951/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   21