Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 942/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga J. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie uzyskania patentu na wynalazek

VI SA/Wa 1056/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 2096/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w trybie Porozumienia Madryckiego

VI SA/Wa 439/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy BROWN DD KING o nr R 146742 postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym