Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 318/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 1352/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Łd 383/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-29

Dnia 29 maja 2018 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Zgierski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska, Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, , Protokolant Referent stażysta Aleksandra Banasiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 roku sprawy ze sprzeciwu A. O. i W. O. od postanowienia SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego ...

II SA/Lu 785/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zakłócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 253/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gl 754/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych