Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1174/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielno w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków