Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1745/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 255/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 338/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 975/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2570/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 2224/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1119/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 1866/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez województwo z mocy prawa z dniem [...]stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   5