Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Łd 589/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2013 roku

I SA/Łd 1045/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

III SA/Łd 157/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów

I SA/Łd 769/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów

I SA/Łd 69/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r.

I SA/Łd 1042/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

III SA/Łd 11/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2009 r. postanowił: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

III SA/Łd 13/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2009 r. postanowił: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

I SA/Łd 291/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów

I SA/Łd 1125/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2002 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   100