Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 587/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

I SA/Bd 44/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od maja do grudnia 2004 r.

I SA/Bd 447/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Bd 490/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-23

Sprawa ze skargi G. Sp. z o.o. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Bd 567/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie wysokości odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące styczeń

I SA/Bd 768/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r.

I SA/Bd 769/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r.

I SA/Bd 763/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za marzec 2009r.

I SA/Bd 764/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2009 r.

I SA/Bd 961/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego 2007 r. do stycznia 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   13