Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1130/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Gl 12/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Gl 48/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 169/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gl 733/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Gl 1102/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 1103/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 88/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 557/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 74/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100