Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 694/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : podatku akcyzowego

I SA/Lu 328/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2011 r.

I SA/Lu 271/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2012 r.

I SA/Lu 278/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2011 r.

I SA/Lu 356/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2009 r.

I SA/Lu 272/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2012 r. w zakresie zawieszenia postępowania sądowego

I SA/Lu 273/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2013 r. w zakresie zawieszenia postępowania sądowego

I SA/Lu 106/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Lu 266/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Lu 1007/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   69