Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 421/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za październik 2008 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

I SA/Sz 662/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 182/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za sierpień 2011 roku

I SA/Sz 274/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do lipca 2009 r. oraz od września do grudnia 2009 r.

I SA/Sz 318/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za sierpień 2012 r.

I SA/Sz 83/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za październik 2011 roku

I SA/Sz 308/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za październik 2011 roku

I SA/Sz 316/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2012 r.

I SA/Sz 311/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za styczeń 2012 r.

I SA/Sz 518/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   56