Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 3043/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego

III SA/Wa 154/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 rok

III SA/Wa 1859/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2007 r.

III SA/Wa 2877/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Wa 927/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 3372/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie : podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 30/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

III SA/Wa 3898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r.

III SA/Wa 224/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

III SA/Wa 326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za 2002 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100