Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 537/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.

I SA/Wr 276/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

I SA/Wr 558/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie : podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do maja, wrzesień i październik 2008r.

I SA/Wr 617/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy odroczenia płatności zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r.

I SA/Wr 2410/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2012 r.

I SA/Wr 2151/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

I SA/Wr 817/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego

I SA/Wr 168/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego za VI/2009 r.

III SA/Wr 808/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wr 852/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100