Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Łd 881/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o unieważnieniu zgłoszenia celnego

III SA/Łd 219/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie zwrotu należności celnych

III SA/Łd 134/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego

III SA/Łd 220/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie zwrotu należności celnych

III SA/Łd 67/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego

III SA/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty podatku od towaru i usług z tytułu objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu.

III SA/Łd 1200/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-20

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

III SA/Łd 609/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu według zgłoszenia celnego

III SA/Łd 880/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o unieważnieniu zgłoszenia celnego

III SA/Łd 405/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.
1   Następne >   2