Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej J.B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OSK 1786/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/13 na niewykonanie przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wyroku WSA w Warszawie o sygnaturze akt II SAB/Wa 142/11 postanowił: zawiesić postępowanie.

I OSK 1786/13 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/13 na niewykonanie przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 142/11