Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

IV SA/Wa 220/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

IV SA/Wa 3820/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

Skarga K. G. i M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 221/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

I SA/Wa 1646/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1637/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie: ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 557/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

skarg A. P. i E. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

skarg A. U., P. U. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 47/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 3071/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-01

Skarga J. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3