Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

II GSK 806/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 1544/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg B. J. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...], nr [...]. nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg W. K. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 1981/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

skarg E. L., M. T., W. J. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

II GSK 1534/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 1530/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II OSK 1392/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II OSK 2050/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II GSK 805/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 817/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie
1   Następne >   +2   +5   +10   24