Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi Ministra Gospodarki o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 306/12, dotyczącej stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia