Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1635/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 759/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

VI SA/Wa 2284/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - obecnie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Wa 721/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2289/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-18

skarg Fabryki [...] Sp. z o.o. i Instytutu [...] [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2088/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1495/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 868/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2211/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zawiesić postępowanie sądowe.

I OSK 2074/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3