Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 359/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Powiatu K. w przedmiocie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości postępowanie w sprawie zawiesić.