Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 844/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 3293/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Wniosek Gminy Dąbrowa Górnicza o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz wniosku Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zawieszenie postępowania w sprawie ze skarg kasacyjnych Gminy Dąbrowa Górnicza oraz Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warsza...

I OSK 915/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1128/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1191/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisju Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1203/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa ...

I OSK 1121/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieru...

I OZ 701/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OSK 2585/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Wniosek w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy pra...

I OSK 2520/13 - Postanowienie NSA z 2015-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7