Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 338/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1464/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 53/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji