Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 975/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1866/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez województwo z mocy prawa z dniem [...]stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 157/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I SA/Wa 1874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie podjęcia postępowania

I SA/Wa 555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1500/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania