Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 255/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 2570/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1046/08 - Postanowienie NSA z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I OSK 909/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości

I OSK 909/11 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości

I OSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1046/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2