Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1471/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 753/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-21

Skarga K. S. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

skarg Z. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 46/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania