Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 1960/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania