Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1745/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1119/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 3221/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1416/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego.

I SA/Wa 595/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1350/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1238/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2143/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2182/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2