Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2224/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1442/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2122/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I OSK 2123/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I OSK 2122/12 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I OSK 2123/12 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1051/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1052/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 371/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości zawiesić postępowanie sądowe

I SA/Wa 370/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości zawiesić postępowanie sądowe
1   Następne >   2