Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1051/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1052/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości