Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I OSK 225/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz innej gminy

I OSK 225/10 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz innej gminy