Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 424/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi