Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1188/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, w przedmiocie sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, postanowił: zawiesić postępowanie sądowe

II FSK 1426/10 - Postanowienie NSA z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. w przedmiocie prowadzonego postępowania kontrolnego

I FSK 1835/08 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania kontrolnego w podatku od towarów i usług w części dotyczącej października 2008 r.

II FSK 1426/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. w przedmiocie prowadzonego postępowania kontrolnego

I SA/Łd 477/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej wysokość podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.

I SA/Op 167/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007r.

III SA/Łd 53/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Skarga M.O. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Po 861/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania kontrolnego

III SA/Łd 54/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Skarga M.O. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Lu 411/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego
1   Następne >   2