Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1680/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu [....] w przedmiocie ograniczenia możliwości korzystania z sal ćwiczeniowych