Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 80/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Gl 96/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie spraw uczniów

III SA/Łd 445/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki młodocianego