Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 405/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

III SA/Łd 521/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

III SA/Łd 289/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego postanowił: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

III SA/Łd 290/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego postanowił:, zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne., ,