Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 148/99 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie nakazu wywozu samochodu osobowego z polskiego obszaru celnego

III SA/Kr 243/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie długu celnego