Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1036/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji wiążącej informacji taryfowej (WIT); postanowił: na mocy art. 125 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. zawiesić postępowanie sądowe