Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 62/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy zmiany orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności