Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Andrychowa z dnia [...] sierpnia 2014, nr [...] w przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w R.

I OSK 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Andrychowa nr [...] w przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w

I OSK 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Andrychowa nr 3019/14 w przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w R.

I OSK 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Andrychowa z dnia [...] sierpnia 2014, nr [...] w przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w

II SA/Kr 1629/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar 'D'