Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 304/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Białogardu w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie

II SA/Go 613/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-08

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół prowadzonych przez Gminę

II SA/Kr 1115/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach podjętą na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia imiennego głosowania nad uchwałą nr L/396/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A