Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 646/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 7 lit. h uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmian w Statucie Związku Międzygminnego '[...]' i ustalenia jego tekstu jednolitego

III SA/Wr 796/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-14

Sprawa ze skargi W.D. na § 12 pkt 11 uchwały Rady Miejskiej w C. w przedmiocie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego

II SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-07

Wniosek pełnomocnika Rady Gminy Jordanów Śląski o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski

II SA/Gl 182/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę 'A' w K. w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego

III SA/Wr 795/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 7 lit. h uchwały oraz § 12 ust. 11 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w C. w przedmiocie zmian w Statucie Związku Międzygminnego '[...]' i ustalenia jego tekstu jednolitego

II SA/Bd 213/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu