Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 129/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głęboka Śląska

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

II SA/Kr 1518/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

III SA/Kr 1725/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-02

skarg Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit 'i', § 3 pkt 4 lit. 'f', 'g' oraz 'i', § 3 pkt 5 lit. 'a' i 'b' oraz § 3 pkt 8 uchwał Rady Miasta Krakowa w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Biały Prądnik w Krakowie nr XCIX/1503/14 w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki

II SA/Wr 410/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Bielawy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

II SA/Kr 481/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka

II SA/Wr 163/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej i ul. Mostowej

III SA/Kr 1724/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
1   Następne >   +2   6