Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 895/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przekazania prowadzenia szkół publicznych

IV SA/Gl 548/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-08

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy L. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno

III SA/Lu 766/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi Wojewody L. na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

V SA/Wa 2988/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na zarządzenie Wójta Gminy Parysów w przedmiocie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2008

IV SA/Gl 733/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-21

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy P. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora gminnego zespołu szkolno

IV SA/Gl 580/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-21

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy P. w przedmiocie powołania komisji konkursowej w związku z konkursem na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno

IV SA/Gl 642/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy P. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora A w P.